[www.troldepus.dk] -> m(IRC) kommandoer

Denne side bruger style sheets - og din browser kan desværre ikke vise den korrekt.

(m)IRC Kommandoer


På denne side har jeg forsøgt at gengive (m)IRC's almindeligste kommandoer, samt at give en forklaring på, hvad de bruges til.

Nogle af kommandoerne kan kun bruges, hvis man er det, som hedder chanop - dvs. man er oper på kanalen. (kan i mIRC ses ved, at der er et @ foran nicket)
Derfor har jeg delt koderne op alt efter, om det er koder for [alle], eller om det er koder, kun [chanops] kan bruge.

Næsten alle de her anførte kommandoer kan findes i mIRC ved at højreklikke på en persons navn i listen over, hvem der er på en kanal, eller dobbeltklikke i kanalvinduet. Så slipper man for selv at skrive det hele ;o)

Kommandoer, som altid kan bruges
[Away] [Ctcp] [Ignore] [Invite] [Join] [List] [Me] [Msg] [Nick] [Part] [Query] [Quit] [Topic] [Whois]

Away Bruges til at sætte sig away - det er en besked, som kommer frem, når andre bruger /msg eller /query til dig
Syntaks /away <besked> for at slå det til og /away for at slå det fra igen
Ctcp Bruges til forskellige ting, alt efter hvad det bruges sammen med. Der findes bl.a Version og Ping.
Syntaks /ctcp <nick> version/ping

Ping Bruges til at finde ud af hvor megen lag (dvs. tid, der går fra du har sendt noget til modtageren ser det på sin skærm), der er mellem en selv og en anden bruger
Syntaks /ctcp <nick> ping
Version Bruges til at se, hvilken IRC-klient en anden person bruger (man kan ikke altid stole på svaret, idet det i nogle klienter kan ændres.)
Syntaks /ctcp <nick> version
 
op
Ignore Bruges til at ignorere en eller flere brugere.
Syntaks /ignore on <nick> for at slå det til og /ignore off <nick> for ikke at ignorere den pågældende.
For helt at fjerne personen fra ignore-listen skrives: /ignore -r <nick>
Herud over er der en masse ekstra, man kan sætte - det kan ses i mIRCs hjælpefil.
Invite Bruges til at invitere andre til at komme ind på en kanal
Syntaks /invite <nick> <#kanalnavn>
Join Bruges til at komme på en kanal
Syntaks /join <#kanalnavn>
List Bruges til at få en liste over de kanaler, som eksisterer på serveren - Det kan IKKE anbefales at bruge denne kommando uden parametrene, da man så nemt resikerer at blive disconnected (dvs. smidt af serveren)
Syntaks /list [kanalnavn (eller noget af et)] [-min #] [-max #] (min og max skal skrives) op
Me Bruges til at lave en sætning, som bliver fremhævet - /me sørger for, at dit nick bliver nævnt i sætningen
Syntaks /me [besked]
Msg Bruges til at sende en privat besked til en anden på serveren
Syntaks /msg <nick> <besked>
Nick Bruges til at ændre sit nick
Syntaks /nick <nytnick>
Part Bruges til at forlade en kanal - uden at forlade IRC
Syntaks /part <#kanalnavn>
Query Bruges til at starte en privat samtale med en anden på serveren
Syntaks /query <nick> <besked>
Quit Bruges til at lukke forbindelsen til serveren. Man kan tilføje en besked
Syntaks /quit [besked]
Topic Kan bruges til at ændre topic/emnet for en kanal. Dog kun hvis kanalen ikke er +t, altså sat til at det kun er chanops, som må ændre topic/emne op
Syntaks /topic <#kanalnavn> <nyt emne>
Whois Bruges til at finde informationer på en bruger, f.eks. hvilke(n) kanal(er), vedkommende er på og hvilken server, vedkommende bruger
Syntaks /whois <nick>

Kommandoer, som kun kan og skal bruges af chanops
[Ban] [Kick] [Mode] [Topic]

Ban Bruges til at få en bruger ud af chatten og sørge for, at vedkommende ikke kan komme på igen, før en fjerner bannet
Syntaks /ban <#kanalnavn> <nick> [hvorfor]
Kick Bruges til at smide en bruger ud af chatten kortere tid
Syntaks /kick <#kanalnavn> <nick> [hvorfor]
Mode Bruges af chanops til at kontrollere en kanal, og evt. brugerene på den. Der findes mange ting, det kan bruges til, f.eks. at give andre på kanalen @ (gøre dem chanops). op
Syntaks /mode <kanalnavn eller nick> [ [+/-]modebogstav [parameter] ] (+/- betyder om noget skal slåes til eller fra)

Disse kommandoer har indflydelse på kanalen
[B] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [S] [T]
B <person> <person> skal være i formen nick!user@host (eks. gnyf!test@anders.and.dk). Hvor det der står foran ! er personens nick og det der står efter er pattern.
Denne banner en person fra kanalen. Dvs. en person kan ikke komme på før bannet ophæves, eller pattern skiftes - det er bedst at banne på pattern, da nick jo er nemt at skifte, men man kan også banne blot på nick.
Syntaks /mode #opasia +b test@anders.and.dk
Dette banner personen med <test@anders.and.dk> som pattern, fra kanalen #opasia

/mode #opasia +b gnyf
Dette banner personen med nicket gnyf fra kanalen #opasia

I Sætter kanalen invite-only, dvs. for at komme på kanalen, skal man inviteres af en, som allerede er der. op
Syntaks /mode #opasia +i
Dette sætter kanalen #opasia som invite-only.
K Det kræver en nøgle for at komme på kanalen, kender man ikke denne nøgle, kan man ikke komme på.
Syntaks /mode #opasia +k test
Kanalen #opasia kræver nu en nøgle For at nye brugere kan komme på kanalen #opasia kræver det, at de kender koden/nøglen, som her er test
L <nummer> <nummer> skal være et vilkårligt tal.
Sætter en øvre grænse på, hvor mange brugere, der må være på en kanal
Syntaks /mode #opasia +l 10
Dette gør at der max kan komme 10 brugere på kanalen #opasia
M Kanalen er modereret, kun chanoperne og folk med voice (markeres med et + foran nick i mIRC) kan tale op
Syntaks /mode #opasia +m
Dette sætter kanalen #opasia til at være modereret.
N Man kan, når denne er aktiv, ikke sende beskeder til kanalen, uden at være på den
Syntaks /mode #opasia +n
Dette lukker for eksterne beskeder på kanalen #opasia.
O <nick> Giver en person @ på kanalen, dvs. gør vedkommende til chanop
Syntaks /mode #opasia +o Trold
Dette giver personen med nicket Trold @, altså Trold bliver chanop
P Kanalen bliver privat, hvilket vil sige, at det ikke fremgår af en /whois, hvilken kanal, brugeren er på
Syntaks /mode #opasia +p
Dette gør kanalen #opasia privat.
S Kanalen er hemmelig, dvs. den dukker ikke op, hvis man laver en /list op
Syntaks /mode #opasia +s Dette gør kanalen #opasia hemmelig
T Kun chanops kan ændre topic (emnet for kanalen)
Syntaks /mode #opasia +t
Kanalen #opasia er sat til, at kun chanops kan ændre topic
Disse kommandoer har indflydelse på brugerne på en kanal
[I] [O] [S] [V]
I Gør dig usynlig for alle, som ikke kender dit nicks eksakte stavemåde - dvs. du fremstår heller ikke som værende på en kanal, medmindre personen selv er på samme kanal
Syntaks /mode Trold +i
Nu er Trold usynlig
O Gør dig til IRC-oper, kan kun bruges af en person, som selv er IRC-oper
Syntaks /mode Trold +o
Nu er Trold IRC-oper
op
S Sørger for at en person får meddelelse fra serveren om, hvad den foretager sig, og hvad der sker på den.
Syntaks /mode Trold +s
Nu får Trold alle servermeddelserne
V Søger for at du kan sige noget, selvom du ikke er chanop på en kanal, hvis kanalen er +m, altså modereret.
Syntaks /mode Trold +v
Nu kan Trold snakke med, selvom kanalen er modereret.

Topic Bruges af chanops til at sætte et nye emne for kanalen, hvis kanalen er +t, dvs. at det kun er chanops, som må ændre topic/emne
Syntaks /topic <#kanalnavn> <nyt emne> op

Any browser!
[webmaster]
Valid HTML 4.0!